Hizmetlerimiz
ORTA GERİLİM TESİS VE İŞLETME SORUMLULUĞU

Y.G. faaliyet konularımız şunlardır:

 • Enerji izninin ilgili elektrik dağıtım şirketinden alınması,
 • A:G. ve Y.G. projelerinin yapılması,
 • Demir kafes ve beton direkli enerji nakil hatları,
 • Şalt tesisleri tesis ve montajı,
 • Trafo merkezleri tesis ve montajı (açık ve kapalı hücreler),
 • Y.G. tranşe işlerinin yapılması,
 • Y.G. kablo ekleri harici veya dahili kablo başlıkları,
 • Trafo bakımları,
 • Yağ testi, yağın filtre edilmesi, yağın değiştirilmesi,
 • Y.G. bakım ve onarım işleri,
 • A.G. ve Y.G. şehir şebekeleri tesis ve montajı,
 • A.G. ve Y.G. malzeme satışı ve pazarlama