Teknik Bilgiler*

* Bu bölümdeki teknik bilgiler TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI kaynaklarından alınmıştır.

01- Elektrik Kazalarında İlk Yardım.pdf
02- Birimler.pdf
03- Ölçüler Formüller.pdf
04- Gerilim Düşümü Hesabı.pdf
05- Ölçüler, Birimler.pdf
06- Renksel Geriverim.pdf
07- Işık Tekniği ile İlgili Bilgiler.pdf
08- Aydınlatma Hesabı Denklemleri.pdf
09- Verim Tablosu.pdf
10- Lambalar Hakkında Genel Bilgiler.pdf
11- Fluoresan Lambalarda Akım ve Güçler.pdf
12- Lambalarda Kullanılması Gereken Kondansatörler.pdf
13- Yol Aydınlatması.pdf
14- En Az Aydınlık Düzeyleri Tablosu.pdf
15- Alçak Gerilim Havai Hat Şebekesi Gerilim Düşümü Hesapları ve Orta Gerilim Düşümü ve Güç Kaybı Hesapları.pdf
16- Çeşitli Güçlerdeki Transformatörlerin A.G. Sigorta Ana Kablo ve Ölçü Karakteristikleri.pdf
17- Dağıtım Transformatörlerinin Teknik Özellikleri.pdf
18- Hermetik Tip Trafolar.pdf
19- Kuru Tip Trafoların Teknik Değerleri.pdf
20- Dizel Jeneratör Boyutları...pdf
21-Yapı İçinde ve Dışındaki Tesislerde En Küçük Genişlikler(F).pdf
22- Hava Hattı İletkenlerinin Güzenlik Uzaklıkları.pdf
23- Güvenlik Açıklıkları.pdf
24- Güvenlik Açıklıkları2.pdf
25- Güvenlik Açıklıkları3.pdf
26- Çelik Özlü İletkenler.pdf
27- Tam Aluminyum İletkenler.pdf
28- Direk Seçimi.pdf
29-Demir Direkli Şebekelerde Direk Seçimi.pdf
30-AWG Dönüşüm Cetveli.pdf
31- İzolatör Demir Tipleri Seçim Cetveli2.pdf
32- İzolatör Demir Tipleri Seçim Cetveli.pdf
33- Alpek-Alvinal Kabloları.pdf
34-Buz Yüklü Bölgelerine Göre İletkenlerin Müşterek Hat Çekme Kuvvetleri.pdf
35-İletkenler İçin Standart Ağaç Makara Ölçüleri.pdf
36-Kablolarda En Küçük Kıvrılma Yarıçapı.pdf
37-Bakır Baralarda Sürekli Yüklenme Akımları.pdf
38-Alüminyum Baralarda Sürekli Yüklenme Akımları.pdf
39-Karabük Demir-Çelik Ürünlerinin Mekanik Özellikleri.pdf
40- YVV(NYY) Kablolarının Teknik Özellikleri.pdf
41- YVV(NYY) Kablolarının Teknik Özellikleri2.pdf
42- YVV(NYY) Kablolarının Teknik Özellikleri2.pdf
43-Alevi İletmeyen, Halojenden Arındırılmış, Korozif Ortam Yaratmayan, Sıcağa Dayanıklı Kablolar3.pdf
44-Tek Damarlı Kablolar İçin Düzeltme Faktörleri.pdf
45-Çok Damarlı Kablolar İçin Düzeltme Faktörleri.pdf
46- Borulardan Geçirilecek İletken Sayısı Cetveli.pdf
47-PVC İzolasyonlu Kablo Ve İletkenlerin Akım Yüklenebilmesi Ve Korunması.pdf
48- 0.61 Kv Yalıtkanlı Kabloların Standart Güçleri Taşıyabilecekleri Max. Uzaklık.pdf
49- Sigortalar.pdf
50- Sigortalar2.pdf
51- Üç Fazlı Motorlarda Anma Akımına Göre Sigorta Seçimi.pdf
52- IEC 292 Standarta Göre Sincap Kafesli Asenkron Motorlar İçin Yol Vericilerin Seçim Cetveli.pdf
53- Kondansatörler İçin Özel Kontaktörler Seçim Cetveli.pdf
54- Kontaktör Seçim Tablosu.pdf
55- Elektrik Motorlarında Güç Faktörünün Yaklaşık 0,95 E Yükseltilmesi Halinde Çeşitli Güç Ve Devirler İçin Kondansatör Seçim Cetveli.pdf
56- Topraklama Direnci Hesapları.pdf
57- TN Sistemleri İçin, 5 S, 0,4 S Ve 0,2 S’lik Açma Zamanlarına Karşı Düşen I Açma Akımları Ve Bu Akımlar İçin İzin Verilen En Büyük Çevrim Empedansları.pdf
58- TT Sistemleri İçin, 5 S, 0,4 S Ve 0,2 S’lik Açma Zamanlarına Karşı Düşen I Açma Akımları Ve Bu Akımlar İçin İzin Verilen İşletme Elemanlarının Gövdelerine İlişkin En Büyük Topraklama Direnç.pdf
59- TN Sistemleri İçin, 5 S, 0,4 S Ve 0,2 S’lik Açma Zamanlarına Karşı Düşen I Açma Akımları Ve Bu Akımlar İçin İzin Verilen En Büyük Çevrim Empedansları2.pdf
60- Yıldırımdan Korunma.pdf
61- Yıldırımdan Korunma2.pdf
62- Dış Yıldırımlık.pdf
63- Parafudurlar.pdf
64- Türkiye'de Yıllık Ortalama Yıldırımlı Fırtınalı Günler Sayısı.pdf
65- Patlamaya Karşı Korumalı İşletme Araçları Sınıflandırması.pdf
66- Patlamaya Karşı Korumalı İşletme Araçları Sınıflandırması2.pdf
67- Asansörler.pdf
68- Sınıf I Asansörleri – Fonksiyonel Boyutlar.pdf
69- Sınıf 4 Asansörlerin Fonksiyonel Boyutları.pdf
70- Sınıf 3 Asansörlerin Fonksiyonel Boyutları.pdf
71- Dünya Ülkeleri Gerilimleri.pdf
72- Yari İletken Güç Elemanlarının Genel Özellikleri.pdf
73- Çeşitli Soketler.pdf
74- Haberleşmede Çok Kullanılan Bazı Kısaltmalar.pdf
75- Desibel Ve dBm Katsayısı Tablosu.pdf
76- Haberleşme Kabloları2.pdf
77- Haberleşme Kabloları.pdf
78- Haberleşme Kablo İçleri.pdf
79- Fiber Optik Kablo Teknik Özellikleri, Fiber Elyafın Özellikleri.pdf
80- Fiber Kabloda Fiber Tüp Ve Fiber Renk Sıralaması.pdf
81- Fiber Kabloda Fiber Tüp Ve Fiber Renk Sıralaması2.pdf
82- Fiber Kabloda Fiber Tüp Ve Fiber Renk Sıralaması3.pdf
83- Haberleşmede Aktif Sistemler.pdf
84-Fiber Optik Sistemler.pdf
85- Radyolink Sistemler.pdf
86- Kablolu TV Sistemleri, Kablolu TV Sinyal Değerleri.pdf
87- Kablolu TV Sistemleri, Kablolu TV Sinyal Değerleri2.pdf
88- Kablolu TV Sistemleri, Kablolu TV Sinyal Değerleri3.pdf
89-TV Kanal Frekansları.pdf
90- TV Kanal Frekansları2.pdf
91- Seslendirme.pdf
92- Gezgin İletişim Şebekesi (GSM).pdf
93- Unix Komutları.pdf
94- DİE 2005 Yılı Elektrik Üretim ve Dağıtım İstatistikleri.pdf
95- Türkiye Kurulu Gücünün Yıllar İtibariyle Gelişimi.pdf